photo Banerospskolyszyntnbpl_zpsa02dde93-1_zpsa253b739-1_zpsc8b60dac.png</a>

WITAMY NA STRONIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP JASŁO

Przekazanie samochodu w Nawsiu Kołaczyckim

28-09-2013 20:13:40

W dniui 26 września 2013r. jednostka OSP w Nawsiu Kołaczyckim otrzymała upragniony lekki samochód ratowniczo - gaśniczy na podwoziu FORD. Samochód został zakupiuony ze środków dotacji Zarządu Głównego Związku OSP RP, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gopsodarki Wodnej w Rzeszowie oraz środków samorządu Gminy i Miasta Kołaczyce. W uroczystości wzięli udział m.in. Członek Prezydium ZOW ZOSP RP Tadeusz Sieniawski, Komendant Wojewódzki PSP st.bryg. Bogdan Kuliga, Prezes ZOP ZOSP RP Stanisław Święch, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP mł.bryg. Bogdan Ziemba, Wicestarosta Jasieslski Franciszek Myśkowicz, Burmistrz Miasta Małgorzata Salacha.

 

 photo FORD_zpsf81fe649.jpg

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Relacja TV Kołaczyce

Artykuł Damiana Palara w portalu terazJasło.

Relacja Internetowa Telewizja Południe

 Szanowne Druhny i Druhowie

Z okazji przekazania lekkiego samochodu ratowniczo –gaśniczego składam serdeczne gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w tej jakże niezbędnej dla mieszkańców służbie.

Cieszy mnie, iż jednostka Wasza wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo - gaśniczy, który jest odpowiedzią na potrzeby druhów jak i mieszkańców. Lepszy sprzęt stworzy lepsze warunki funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, a to z pewnością wpłynie bezpośrednio na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

Dziękuje Wam za codzienną gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, za aktywność we wszystkich sferach życia społecznego oraz za udział w dorobku lokalnej społeczności.

Niech podejmowane działania przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań w myśl słów Bolesława Chomicza i strażackiej dewizy Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.

W tym uroczystym dniu, składam Wam, Drodzy Strażacy, wyrazy najwyższego szacunku i uznania za humanitarną i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi. Życzę Wam bezpiecznych powrotów z akcji ratowniczych, dalszych osiągnięć w działalności społecznej i pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Powrót do listy