photo Banerospskolyszyntnbpl_zpsa02dde93-1_zpsa253b739-1_zpsc8b60dac.png</a>

WITAMY NA STRONIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP JASŁO

Wyniki VIII Powiatowych Zawodów OSP i MDP

02-09-2013 09:54:30

W dniu 1.09.2013r. na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osieku Jasielskim przeprowadzono VIII Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze jednostek OSP i MDP. W zawodach wzięło udział 21 drużyn w 4 kategoriach. Orgaznizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jasle, Komenda Powiatowa PSP w Jasle oraz Wójt Gminy Osiek Jasielski. Nagrody w postaci pucharów i medali dla zwycięskich drużyn ufundowali: Starosta Jasieslki Adam Kmiecik, Senator RP Alicja Zając oraz Poseł na Sejm Bogdan Rzońca. Wszystkie startujące drużyny otzrymały koszulki ufundowane przez LANG-TEAM (Czesław Lang i Lech Pasecki). Najmłodszy uczestnik zawodów Madejczyk Michał z MDP Brzyska otzrymał pamiątkowy puchar ufundowany przez Prezesa JKMiRD Józefa Biernackiego, który również przekazał smycze z PZMot dla komisji sędziowskiej. Drużyna z MDP Duląbka, która wystąpiła w mieszanym składzie (chłopcy i dziewczęta) otrzymała upominek od firmy LOTOS Jasło. Zwycięzka drużyna w grupie "A" OSP Skołyszyn otrzymała od firmy LINMED zaproszenie dla jednego członka na bezpłatny kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy o wartości około 1200 zł.

Zawody obserowali m.in: Wicestarosta Jasielski Franciszek Miśkowicz, Wójt Gminy Osiek Jasieslki Mariusz Pykosz, Wójt Gminy Dębowiec Zbigniew Staniszewski, Komenadnt Powiatowy PSP st.bryg. Wiesław Latoszek, Kapelan Powiatowy Strażaków ks. Tadeusz Wawryszko, Komendant Powiatowy Policji insp. Andrzej Wędrychowicz, radny Rady Powiatu, Komendant Gminny Zwiazku OSP RP w Osieku Andrzej Stachurski, przedstawiciel Posła RP Bogdana Rzońcy - Mateusz Lechwar, członkowie Prezydium ZOP ZOSP RP z Prezesem ZOP Stanisławem Święch.

Listy gratulacyjne dla organizatorów i uczestników zawodów przesłali parlamentarzyści: Elżbieta Łukacijewska, Marek Rząsa, Piotr Tomański.

Przy organizacji zawodów brały udział: Jednostka Ratowniczo Gaśnicza, której zadaniem było przygotwoanie torów do sztafet oraz ćwiczeń bojowych, zapewnienie wody do ćwiczeń bojowych; OSP Pusta Wola - obsługa agregatu pradotwórczego do nagłośnienia i komisji sędziowskie, przywóz masztu z Urządu Miasta Jasła, wystawienie pocztu flagowego, zabezpieczenie nagród oraz przywóz elementów dekoracjnych; OSP Osiek Jasielski, OSP Pielgrzymka, OSP, OSP Załęże, OSP Samoklęski, OSP Świerchowa, OSP Mrukowa - kierowanie ruchem drogowym, działania porządkowe, pomoc w przeprowadzeniu zawodów.

Dowódcą uroczystości był Piotr Kosiek z OSP Święcany. Catering zapewniła firma "TRAFUNEK". Organizację zawodów wsparli: "Trans Wiert",  Urzędy Gmin delegujące swoje drużyny.

Komisja sędziowska z KP PSP Jasło pracowała pod kierownictwem bryg. Marka Górniaka.

WYNIKI ZAWODÓW

GRUPA "A"

1. Skołyszyn     - 105,2

2. Brzyska        - 105,5

3. Tarnowiec      - 113,9

4. Mytarz          - 122,0

5. Sieklówka     - 124,2

6.Krempna       - 124,9

7. Mrukowa       - 127,0

8. Osobnica      - 134,0

9. Cieklin          - 138,9

10. Dąbrówka     - 140,6


GRUPA "C"

1. Krempna       - 146,8

2. Szebnie        - 146,9


MDP - chłopcy

1. Brzyska

2. Samoklęski

3. Skołyszyn

4. Bierówka

5. Pielgrzymka

6. Mytarz

7. Duląbka

MDP - dziewczęta

1. Brzyska

2. Bierówka

Do pobrania:
Klasyfikacja końcowa – grupa A (seniorzy) i C (seniorki) – plik .pdf
Klasyfikacja końcowa – MDP – plik .pdf

Artukuł na poratlu Teraz Jasło: http://www.terazjaslo.pl/skolyszyn-najlepszy-w-zawodach-sportowo-pozarniczych/5923

 

   fot.D.Palar terazJaslo

 photo 01_zps882a49fb.jpg

 photo 04_zps7dca7264.jpg

 photo 05_zpsa45df57c.jpg

 photo 24_zpsc1288906.jpg

 photo 28_zpsb68d5ee8.jpg

 photo 32_zps9ccdf461.jpg

 photo 34_zpsfd2267c6.jpg

Powrót do listy