photo Banerospskolyszyntnbpl_zpsa02dde93-1_zpsa253b739-1_zpsc8b60dac.png</a>

WITAMY NA STRONIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP JASŁO

Sztandar dla jasielskich Policjantów

18-08-2013 16:46:26

 

W dniu 4.08.2013r. na jasieslkim rynku odbyły sie wojewódzkie obchody Święta Policji połączone z nadaniem sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. W uroczystościach tych brał udział Wiceprezez ZG ZOSP RP a zarazem Prezes ZOW ZOSP RP Województwa Podkarpackiego dh Janusz Konieczny oraz członek ZOW ZOSP RP Prezes ZOP ZOSP RP w Jaśle dh Stanisław Święch. W trakcie uroczsystości Medalami Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono 7 policjantów. Okolicznościowy list został przekazany na ręce Komendanta Powiatowego Policji inspektora Andrzeja Wędrychowicz.

 photo pol7_zps3ab97359.jpg

Z okazji Święta Policji proszę przyjąć od strażaków Ziemi Jasielskiej i Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaśle szczere i serdeczne życzenia.

Wasz trud i oddanie, jakim wykazujecie się w toku codziennej służby, są godne najwyższego szacunku. Jak pokazują doniesienia medialne służba policyjna jest pełna napięć
i stresów, a Wy niejednokrotnie podejmujecie decyzje, od których zależy życie i zdrowie ludzi oraz chronienie ich dobytku.

Policjant to nie tylko trudny zawód, ale przede wszystkim szlachetna przygoda wyróżniająca się poświęceniem i oddaniem drugiemu człowiekowi.

Z okazji nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle, wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych oraz awansów na wyższe stopnie służbowe składam serdeczne gratulacje i życzenia: dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym oraz dalszych sukcesów w pracy i służbie.

W dniu Wojewódzkich Obchodów Święta Policji chciałbym jednocześnie wyrazić ogromne podziękowanie za codzienną rzetelną współpracę pomiędzy Państwa służbą, a strażakami-ochotnikami z powiatu jasielskiego, której efektem są wyniki plasujące nasz region jako jeden z najbezpieczniejszych obszarów w województwie podkarpackim.

 

Życzę spełnienia wszystkich zawodowych marzeń.

 

 photo pol8_zpsfa9dacef.jpg

Powrót do listy