photo Banerospskolyszyntnbpl_zpsa02dde93-1_zpsa253b739-1_zpsc8b60dac.png</a>

WITAMY NA STRONIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP JASŁO

I Mistrzostwa jenostek OSP w zakresie KPP

18-08-2013 16:30:29

Z inicjatywy Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle w dniu 3 sierpnia 2013r. w Skołyszynie przeprowadzono I Mistrzostwa Powiatu jednostek OSP z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W mistrzostwach wzięło udział 8 jednostek OSP z: Dębowca, Kołaczyc, Lisowa, Łysej Góry, Osobnicy, Skołyszyna, Święcan i Warzyc. Współorganizatorami tych manewrów była Komenda Powiatowa PSP w Jaśle oraz Jasieslki Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, których przedstawiciele oceniali działania poszczególnych jednoste.

Do manewrów, których głównym priorytetem było sprawdzenie wiedzy i poziomu wyszkolenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu jasielskiego z zakresu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, zgłosiły się czteroosobowe zespoły (dowódca, kierowca i dwóch ratowników – pełnoletni druhowie, z których co najmniej jeden musiał mieć ukończony kurs KPP), wyposażone w zestawy ratownicze PSP R1 z deską ortopedyczną oraz środki łączności pracujące w zakresach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Najpierw na obiektach remizy OSP Skołyszyn po dwóch przedstawicieli każdej jednostki rozwiązywało test pisemny składający się z dwudziestu pytań jednokrotnego wyboru.

 photo IMG_9822_zpsa3c37521.jpg

Następnie załogi samochodów ratowniczo-gaśniczych udały się do poszczególnych pozorowanych zdarzeń, które przygotowała jkednostka OSP Pusta Wola. W sumie organizatorzy przygotowali ich trzy: na terenie akwenu wodnego (nieprzytomny mężczyzna z brakiem oznak życia, wyciągnięty na brzeg przez przypadkowego świadka zdarzenia – symulacja resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie dorosłego człowieka), na placu wokół dworca kolejowego (potrącenie motorowerzysty przez samochód osobowy) oraz na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa (przytomny mężczyzna po upadku z dużej wysokości oraz agresywny świadek zdarzenia). Ratownicy mieli za zadanie zabezpieczyć miejsce zdarzenia, ustalić ilość i stan poszkodowanych oraz okoliczności zdarzenia, powiadomić odpowiednie służby oraz udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. W poszczególnych zdarzeniach był jeden lub więcej poszkodowanych. Akcję oceniali sędziowie, którzy za każdą wykonaną czynność przyznawali punkty według karty oceny. Po akcji punkty były sumowane, co pozwoliło wyłonić zwycięzcę. Czas na udzielenie pomocy był ograniczony, jednak nie były to konkurencje na czas, a na poprawność podejmowanych działań. Po zakończeniu działania poszczególne symulacje były omówione przez sędziego.Najlepiej z testem pisemnym oraz symulowanymi zadaniami zespołowymi poradzili sobie druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysej Górze, gmina Nowy Żmigród w składzie: Łukasz Wielgosz, Ryszard Kusz, Tomasz Książkiewicz, Józef Grzywacz. Puchar za zajęcie I miejsca w klasyfikacji drużynowej ufundował prezes Zarządu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki.Drugie miejsce zajęła OSP Skołyszyn (Maksym Stachacz, Jacek Szostak, Kamil Szpak, Mateusz Furmanek), a trzecie OSP Dębowiec (Tomasz Dąborowski, Radosław Gnot, Sebastian Michalski, Mateusz Pierzowicz). Obie jednostki otrzymały puchary ufundowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle.Na kolejnych pozycjach uplasowały się jednostki z: Kołaczyc (Mateusz Skocz, Piotr Śliż, Michał Jelec, Krzysztof Wojdyła), Święcan – gmina Skołyszyn (Jerzy Stygar, Stanisław Grzegorczyk, Jacek Piotrowski, Jacek Kędzior), Lisowa – gmina Skołyszyn (Hubert Hajduk, Tobiasz Walczyk, Artur Walczyk, Dawid Rogowski), Osobnicy – gmina Jasło (Grzegorz Dyl, Łukasz Olbrych, Dariusz Woźniak, Ireneusz Olbrych) i Warzyc – gmina Jasło ((Leszek Śliwa, Rafał Kosiba, Sławomir Błasik).Indywidualnie wyróżniono druhów: Tomasza Książkiewicza z OSP Łysa Góra, Stanisława Grzegorczyka z OSP Święcany i Sebastiana Michalskiego z OSP Dębowiec. W nagrodę odebrali puchary ufundowane przez Wojewodę Podkarpackiego Małgorzatę Chomycz-Śmigielską.

Cały artykuł i fotorelacja na portalu Teraz Jasło :http: //www.terazjaslo.pl/cwiczac-nabieraja-praktyki-przed-potencjalnymi-akcjami-ratowniczymi/5855

 

REGULAMIN

1.            Organizatorzy Mistrzostw:

 1.1         Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Jaśle

1.2         Komenda Powiatowa PSP w Jaśle

1.3         Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego

1.4         Urząd Gminy Skołyszyn

1.5         OSP Skołyszyn

 2.            Patronat medialny: portal regionalny Teraz Jasło

 3.            Komenda Mistrzostw w składzie:

 mł. bryg. Rafał Rutyna - Z-ca dowódcy JRG PSP

Józef Biernacki          - Prezes JKMiRD

4.            Adresy i dane kontaktowe:

 telefon: Stanisław Święch:  693 863 502

e-mail: gcr@skolyszyn.pl

 5.            Cel imprezy:

 Celem Mistrzostw jest sprawdzenie wiedzy i poziomu wyszkolenia jednostek OSP w powiecie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

6.             Miejsce imprezy:

Remiza OSP Skołyszyn oraz okolice (akwen wodny, park,.         

7.            Terminy:

7.1.      Mistrzostwa (manewry) odbędą się 3.08.2013r. (sobota)
7.2.      Zgłoszenia jednostki OSP do dnia 20.07.2013r. na adres: Stanisław Święch -  
            Urząd Gminy 38-242 Skołyszyn 12
(dopuszcza się zgłoszenie pocztą
            elektroniczną na adres: gcr@skolyszyn.pl

8.            Tematyka imprezy:

Mistrzostwa obejmą: test pisemny, resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie, zadania zespołowe, gdzie w zasymulowanych zdarzeniach ratownicy udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy. Mają oni za zadanie zabezpieczyć miejsce zdarzenia, ustalić ilość i stan poszkodowanych oraz okoliczności zdarzenia, powiadomić odpowiednie służby oraz udzielić pierwszej pomocy przed medycznej. W poszczególnych zdarzeniach będzie jeden lub więcej poszkodowanych. Akcję będzie oceniał sędzia, który za każdą wykonaną czynność przyznaje punkty według karty oceny. Po akcji punkty są sumowane, co pozwoli wyłonić zwycięzców. Czas na udzielenie pomocy będzie ograniczony, jednak nie są to konkurencje na czas, a na poprawność podejmowanych działań. Po zakończeniu działań poszczególne symulacje na wniosek uczestników będą omówione.

9.            Uczestnicy imprezy:

Uczestnikami Mistrzostw mogą być osoby pełnoletnie, członkowie OSP/jednostek KSRG. Przynajmniej 1 z uczestników musi mieć kurs KPP.

Aby zgłosić się na mistrzostwa należy pisemnie zgłosić jednostkę – zespoły 4 -osobowe posiadający aktualne badania lekarskie (skład zespołu: dowódca, kierowca, 2 ratowników);

wpisowe – od jednostki 60 zł (płatne do dnia mistrzostw u skarbnika ZOP ZOSP RP w Jaśle)

 10.         Obowiązki uczestników:

 10.1       Każdy członek patrolu powinien posiadać ubranie koszarowe.

10.2       Każdy zespół powinien posiadać zestaw PSP R1 (z deską), środki łączności (pracujące na zakresach KSRG). Jeśli braki sprzętowe blokują udział
w mistrzostwach – prosimy o kontakt z organizatorem w celu opracowania rozwiązania.

 11.         Program imprezy:

 Mistrzostwa trwają jeden dzień, od godz. 10:00 do godzin popołudniowych

 Ramowy program mistrzostw:

 10:00 – 10:30 przybycie zgłoszonych zespołów i odbiór nr startowych

10:30 – 11:00 odprawa

11:00 – 11:30 test pisemny

11:45 – 15:00 konkurencje w terenie

15:00 – 15:30 poczęstunek

15:30 – 16:00 podsumowanie mistrzostw, wręczenie pucharów                                                                                                   

 

 photo IMG_9827_zpsc0b1dbe3.jpg

 photo IMG_9834_zps9ebdef33.jpg

 photo IMG_9836_zpsb3ef01e4.jpg

 photo IMG_9846_zps8b5cf5b8.jpg

 photo IMG_9857_zps7b3c1f81.jpg

 photo IMG_9860_zps01aa1f89.jpg

Powrót do listy